Valmennustuet

Kirkkonummen Ratsastajat kannustaa jäseniään tavoitteelliseen ratsastusharrastukseen tukemalla jäsentensä ratsastusvalmennusta.

Ratsastusvalmennukset järjestetään seuran kotitallin maneesissa tai ulkokentällä (RauhalanTalli). Valmennuksia on sekä koulu- että esteratsastuksessa.

Valmennuksista voidaan ilmoittaa joko seuran tai kotitallin Facebook/Instagram -sivuilla. Ilmoittautumiset valmennuksiin tehdään ilmoituksessa annetuin ohjein.

Valmennustuki ja tuen hakeminen

Seura myöntää valmennustukea viisi euroa valmennuskerralta (5€) ja enintään 20 € tukikautta kohti. Lähetä valmennustukihakemus sähköpostitse rahastonhoitajalle tukikauden päättymisen jälkeen, mutta viimeistään 10.12. mennessä.

Huomioithan, että valmennustukea ei voi anoa takautuvasti.

KrR myöntää valmennustukea jäsenilleen seuraavin perustein:

· Ratsastusvalmennus on joko seuran järjestämä tai KrR:n hallituksen hyväksymä.

· Valmennustukea ei myönnetä ratsastuskoulun tunneille osallistumiseen tai ratsastuskoulun järjestämille kursseille.

· Valmennustuki on ratsastajakohtainen.

· Valmennustukikausi on 1.12. – 30.11.

· Valmennustuki maksetaan hakijalle kerran vuodessa hakemusajan päättymisen jälkeen kalenterivuoden viimeiseen arkipäivään mennessä.

· Seura pidättää oikeuden olla myöntämättä valmennustukea tai pienentää tuen rahallista määrää, jos seuran taloudellinen tilanne ei mahdollista tasapuolista tukea kaikille hakemuksen jättäneille.

· Valmennustukihakemukset tulee lähettää sähköpostitse seuran rahastonhoitajalle tukikauden päättymisen jälkeen ja viimeistään 10.12. mennessä. Vain sähköpostitse lähetetyt hakemukset huomioidaan. Myöhästyneitä tai tiedoiltaan puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

· Valmennustukihakemuksesta tulee ilmetä: hakijan yhteystiedot, pankkitilinumero (IBAN-tilinro), haettava tuen määrä ja valmennuspvät sekä valmentaja.